Τάξης, Συνοπτική Ιστορία Λέσβου (1874, 1909)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τάξης, Συνοπτική Ιστορία Λέσβου (1874, 1909)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Ανάτυπο

Σταύρος Τάξης, Συνοπτική Ιστορία και Τοπογραφία της Λέσβου (Τυπογραφείο Ι. Πολίτου, Κάιρο 1909)

Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Συνοπτική Ιστορία της Λέσβου και Τοπογραφία αυτής υπό Σ.Γ.Τ.
Τόπος Α΄ έκδ.
Κωνσταντινούπολη
Χρόνος Α΄ έκδ.
1874
Στοιχεία
Η έκδοση του 1909 ανατυπώθηκε φωτομηχανικά τη δεκαετία του 1970 χωρίς να δηλώνεται ότι πρόκειται για ανατύπωση, ούτε υπήρχαν άλλα εκδοτικά στοιχεία. «Πιθανότατα η ανατύπωση εκείνη —παρότι είχε διαφορετική εκδοτική παρουσίαση— εντασσόταν στο κλίμα των ανατυπώσεων βιβλίων για τη Λέσβο από τις «Εκδόσεις Πηγής», που αυτή περίπου την εποχή είχε επιμεληθεί ο Γ. Βαλέτας στη σειρά Λεσβιακή Βιβλιοθήκη», σύμφωνα με βιβλιοκριτική του Δημήτριου Δημητρόπουλου. Σύνολο σελίδες 144.
Λέξεις - κλειδιά
Αρχαιότητα.
Βυζαντινή εποχή.
Γεωγραφία.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ρωμαϊκή εποχή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.