Ψαροπούλου (επιμ.), Οδηγός για Λογοτέχνες και Μεταφραστές (1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ψαροπούλου (επιμ.), Οδηγός για Λογοτέχνες και Μεταφραστές (1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Οδηγός για Λογοτέχνες και Μεταφραστές. Δημιουργική γραφή, Προγράμματα διαμονής, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Επιχορηγήσεις ξένων κρατών, Λογοτεχνικά βραβεία, Λογοτεχνικά φεστιβάλ, Λογοτεχνικά περιοδικά στο Εξωτερικό, Αθηνά Ψαροπούλου (επιμ.) (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 1997)