Χυτήρογλου, Θωπείες Ονείρου (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χυτήρογλου, Θωπείες Ονείρου (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κάλλια Χυτήρογλου, Θωπείες Ονείρου Ποιήματα (Περγαμηνή, Αθήνα 1992)

Λέξεις - κλειδιά
Ποίηση.