Τραΐου (επιμ.), Ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας τ. Ι΄ (1996)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τραΐου (επιμ.), Ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας τ. Ι΄ (1996)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Οδυσσέας Λαμψίδης, Σωκράτης Κ. Φωστηρόπουλος, Χρήστος Γ. Ανδρεάδης, Κώστας Φωτιάδης κ.ά., Ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας. Πόντος – Ρωσία, Ελευεθερία Τραΐου (επιμ.), τ. Ι΄, σειρά Επτά Ημέρες, (Εφημερίδα «Η Καθημερινή», Αθήνα 1996)

Συλλογικό έργο
Ναι
Λέξεις - κλειδιά
Ελληνισμός.
Πόντος.
Ρωσία.