Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός: Πριν από 8.500 ή 7.000 χρόνια...
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_KAV_PREH_DIKILI_023.JPG
Τίτλος
Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός: Πριν από 8.500 ή 7.000 χρόνια...
Περιγραφή
Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός της Νεολιθικής εποχής (Αν. Μακεδονία) φωτ 023.
Χρόνος λήψης
25/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογία.
Εγνατία οδός.
Μακεδονία Ανατολική.
Νεολιθική εποχή.
Προϊστορικός οικισμός.