Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός: Η αρχαιολόγος Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη εξηγεί
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_KAV_PREH_DIKILI_032.JPG
Τίτλος
Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός: Η αρχαιολόγος Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη εξηγεί
Περιγραφή
Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός της Νεολιθικής εποχής (Αν. Μακεδονία) φωτ 032. Μόνον σκυφτός ή γονατισμένος μπορεί να σταθεί κάποιος στον σκεπασμένο αρχαιολογικό χώρο. «Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στον νεολιθικό οικισμό εντοπίσαμε και καποιον «δημόσιο» χώρο – μία πλατείας, ας πούμε» λέει η κ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη.
Χρόνος λήψης
25/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γυναίκες.
Εγνατία οδός.
Μακεδονία Ανατολική.
Νεολιθική εποχή.
Προϊστορικός οικισμός.