Αγίασμα Γενέθλιον Θεοτόκου Γκιοκσού: Γενική όψη το 2007
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH017-001.jpg
Τίτλος
Αγίασμα Γενέθλιον Θεοτόκου Γκιοκσού: Γενική όψη το 2007
Περιγραφή
Αγίασμα Παναγίας Γκιόκσουγιού στο Αναντολού Χισαρί (Anadoluhisarı Mahallesi) στον Δήμο Μπέικοζ φωτ 01. Το Αγίασμα το αφιερωμένο στο Γενέθλιον Θεοτόκου (Γκιοκσού) μέσα στα δέντρα. Γενική όψη του κτίσματος, καθώς φτάνει κανείς από την ακτή του Βοσπόρου.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Θεοτόκος.
Νερό.