Κζούνια, Μητρόπολη Γάνου και Χώρας (2005)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κζούνια, Μητρόπολη Γάνου και Χώρας (2005)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σμάρω Αν. Κζούνια, Μητρόπολη Γάνου και Χώρας της Ανατολικής Θράκης (Εκδοτικός Οίκος Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7812-18-2
Λέξεις - κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Αγροτική οικονομία.
Αλιεία, αλιεύματα.
Αμπελοκαλλιέργεια.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχεία.
Βιογραφία.
Γάνος, θρ. κωμόπολη / Gaziköy.
Γανόχωρα.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Ελληνική εκπαίδευση.
Εμπόριο.
Ήθη, έθιμα.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θρακιώτες.
Καθημερινή ζωή.
Κλήρος, κληρικοί.
Κοινοτική οργάνωση.
Κρήνη / βρύση.
Λόγιοι.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μοναστήρια.
Μύλοι.
Ναυτιλία, ιστιοφορία.
Οθωμανική εποχή.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Σεισμοί.
Σηροτροφία.
Σχολείο.
Φυσικές καταστροφές.
Χώρα, θρ. κωμόπολη / Hoşköy.