Η Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο: όψη της βόρεια πλευράς
[Φωτογραφικό υλικό]

T_BYZPW_KTV01_091.jpg
Τίτλος
Η Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο: όψη της βόρεια πλευράς
Περιγραφή
Γέφυρα Ιουστινιανού Α΄ (τουρκικά Beş Köprü) σε βραχίονα του ποταμού Σαγγάριου, κοντά στην πόλη Sakarya (πρώην Αντάπαζαρι), φωτ 91. Η βόρεια πλευρά του κεντρικού τμήματος της ιουστινιάνειας γέφυρας (λεπτομ.) με τις πελώριες καμάρες και τρία από τα έξι ποδαρικά που στηρίζουν τις πέντε κεντρικές καμάρες (το άνοιγμα των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 24 και 24,5 μ). Οι προεξοχές αυτών των ποδαρικών έχουν τριγωνικό σχήμα με μυτερές απολήξεις. Η λάσπη και τα φυτά έχουν καλύψει ένα μεγάλο μέρος της κατασκευής κι έτσι δεν αναδεικνύεται το μέγεθος, κυρίως το ύψος, αυτού του εντυπωσιακού τεχνικού επιτεύγματος που αντιστέκεται μέχρι σήμερα στον αδηφάγο υδροβιότοπο. Το συνολικό μήκος της γέφυρας με τις δώδεκα καμάρες είναι 429 μ, το πλάτος 9,85 μ και το ύψος 10 μ.
Χρόνος λήψης
5/6/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βιθυνία.
Βυζαντινές συγκοινωνίες, υποδομές.
Γέφυρα.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Ποτάμια, βαλτότοποι.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Σαγγάριος ποταμός.
Υποδομές.