Στο Φανάρι, το 2006
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_CITY5H_F_202.jpg
Τίτλος
Στο Φανάρι, το 2006
Περιγραφή
Φανάρι (συνοικία) / Fener φωτ 202. Δυο βήματα πιο κάτω από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και δέκα βήματα από τον Κεράτιο (μόλις διακρίνεται στο βάθος του δρόμου). Στο κάτω μέρος του διώροφου σπιτιού, πάνω στη γωνία, διακρίνεται μία όμορφη κρήνη. Έχει αχρηστευτεί προ καιρού κι έχει εξαφανιστεί μέσα στην αθλιότητα. Παρόλο που το Φανάρι έχει εισέλθει στον ορίζοντα πολλών τουριστών, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι αβίωτη.
Χρόνος λήψης
6/6/2006 (περίπου)
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.