Φανάρι, το 2006: Κάποτε ήταν το συμμαζεμένο σπιτικό μιας μεσοαστικής φαναριώτικης φαμίλιας
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_CITY5H_F_205.jpg
Τίτλος
Φανάρι, το 2006: Κάποτε ήταν το συμμαζεμένο σπιτικό μιας μεσοαστικής φαναριώτικης φαμίλιας
Περιγραφή
Φανάρι (συνοικία) / Fener φωτ 205. Στο συμμαζεμένο φαναριώτικο σπιτικό, δυο κιονόκρανα στολίζουν τους κιονίσκους που βαστούν την καμάρα της εισόδου (κοντινό στη φωτ 206)
Χρόνος λήψης
6/6/2006 (περίπου)
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.