Φανάρι, το 2006: Κομψός κιονίσκος με μικρό κιονόκρανο (λεπτομ. στην είσοδο σπιτιού)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_CITY5H_F_206.jpg
Τίτλος
Φανάρι, το 2006: Κομψός κιονίσκος με μικρό κιονόκρανο (λεπτομ. στην είσοδο σπιτιού)
Περιγραφή
Φανάρι (συνοικία) / Fener φωτ 206. Κομψός κιονίσκος με μικρό κιονόκρανο στην καμαρωτή είσοδο: υποδηλώνουν την εθνοτική υπόσταση του παλαιού Φαναριώτη νοικοκύρη. Λεπτομ. της φωτ 205
Χρόνος λήψης
6/6/2006 (περίπου)
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παλαιά Πόλη.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.