Ο Λέων της Αμφιπόλεως: ατενίζει το Αιγαίο και φρουρεί τον Στρυμόνα
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_SER_LEON_A_046.jpg
Τίτλος
Ο Λέων της Αμφιπόλεως: ατενίζει το Αιγαίο και φρουρεί τον Στρυμόνα
Περιγραφή
Λέων της Αμφιπόλεως (στην παλαιά Εγνατία, στις εκβολές του Στρυμόνα, Νομός Σερρών) φωτ 46.
>>>>>>>> Δείτε και: Έντυπο Υλικό και άλλες Φωτογραφίες στο Συνοδευτικό Υλικό <<<<<<<
Χρόνος λήψης
26/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εγνατία οδός.
Ελληνιστική εποχή.
Μακεδονία Ανατολική.
Μνημείο.
Στρυμόνας ποταμός.