Αγαθίας, Ιστορίαι
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Αγαθίας, Ιστορίαι

Αγαθίας ο Σχολαστικός, Ιστορίαι

Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Αγαθίας ο Σχολαστικός, Ιστορίαι
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Βυζαντινή πηγή του 6ου αι.

>>>>>> Εδώ, το έργο Ιστορίαι αναφέρεται μόνον ως πηγή. Σε αυτήν παραπέμπουμε οποτεδήποτε υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές. Οι μεταφράσεις και οι σχολιασμένες εκδόσεις των πηγών έχουν η κάθε μία την δική της συντομογραφία και ταυτότητα.

Προτεινόμενη έκδοση: Αγαθίας, Ιστορίαι (2008)
Λέξεις - κλειδιά
Αγαθίας ο Σχολαστικός.
Αγία του Θεού Σοφία.
Αθήνα.
Αλανοί.
Αναστάσιος Α΄, αυτοκράτορας.
Ανθέμιος Τράλλεων.
Αρμενία.
Αρχαιόπολις / Tsighegoji.
Ασιατική Τουρκία.
Βαλκάνια.
Βάνδαλοι, λαός.
Βάρβαροι.
Βελισάριος, στρατηγός.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινός στρατός.
Γεωργία, κράτος.
Γότθοι.
Δον ποταμός / Ντον ποτ..
Δυτική Ασία.
Επιδημίες.
Έρουλοι.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ιβηρία / Γεωργία.
Ιουστινιανός Α΄.
Ιουστινιανός Α΄ πόλεμοι.
Ισίδωρος ο Νέος, αρχιτέκτονας.
Ιταλία.
Καβάδης Α΄.
Καυκάσιοι.
Καύκασος, όρος.
Κολχίδα.
Κόλχοι.
Κοτρίγουροι, λαός.
Κύρος Β΄ ο Μέγας.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λαζική.
Λαζοί.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Μαυρίκιος, αυτοκράτορας.
Μέση Ανατολή.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μισιμιανοί, λαός.
Ναρσής, στρατηγός.
Ξέρξης Α΄.
Πάδος ποταμός.
Παύλος ο Σιλεντιάριος, ποιητής.
Πέρσες.
Περσία.
Περσικός πολιτισμός.
Περσικός στρατός.
Προκόπιος Καισαρείας.
Πρώτη Ιουστινιανή / Iustiniana Prima.
Πρωτοβυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πρωτοχριστιανική Β. Αφρική.
Πρωτοχριστιανική Ιταλία.
Ρώμη.
Σαπώρ Α΄.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Σεισμός 557.
Σικελία.
Τάναϊς / Δον ποταμός.
Τίγρης ποταμός / Dicle.
Τούρκοι Ασίας.
Τράλλεις / Αϊδίνι.
Τραπεζούντα.
Τυρρηνικό πέλαγος.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φάσις λιμάνι / Πότι.
Φάσις ποταμός / Ριόνι.
Φράγκοι.
Φυσικές καταστροφές.
Χοσρόης Α΄.