Θεσσαλονίκη: Η Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) και το πορτοκαλί ποδήλατο μια χειμωνιάτικη ημέρα του 2012
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_TH_GAL_03_024.JPG
Τίτλος
Θεσσαλονίκη: Η Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) και το πορτοκαλί ποδήλατο μια χειμωνιάτικη ημέρα του 2012
Περιγραφή
Παλατιανό συγκρότημα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη, η Αψίδα του Γαλέριου («Καμάρα») φωτ 24. Ο ΝΔ πεσσός
Χρόνος λήψης
12/1/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Γαλέριος, αυτοκράτορας.
Θεσσαλονίκη.
Ύστερη Αρχαιότητα.