Θεσσαλονίκη: Η Ροτόντα από την Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) το 2012
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_TH_GAL_03_067.JPG
Τίτλος
Θεσσαλονίκη: Η Ροτόντα από την Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) το 2012
Περιγραφή
Παλατιανό συγκρότημα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη, η Αψίδα του Γαλέριου («Καμάρα») φωτ 67.
Χρόνος λήψης
12/1/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θεσσαλονίκη.
Ύστερη Αρχαιότητα.