Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν: Η είσοδος του μικρού εκκλ. συγκροτήματος (λήψη από τον δρόμο το 2007)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH005-001.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν: Η είσοδος του μικρού εκκλ. συγκροτήματος (λήψη από τον δρόμο το 2007)
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν, εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ (Yeldeğirmen, Kadiköy) φωτ 01.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Γεώργιος, άγιος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.