Στο Κάτω Κάστρο: Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_317b.JPG
Τίτλος
Στο Κάτω Κάστρο: Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 317β. Μία από τις αποκαταστημένες οθωμανικές οικίες του Κάτω Κάστρου στεγάζει από το 2015 την Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης. Στο βάθος και ψηλότερα διακρίνονται τμήματα της βόρειας οχύρωσης του Μεσαίου Κάστρου.
Χρόνος λήψης
7/8/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οχυρώσεις.
Σύγχρονη εποχή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.