Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν: Η δίγλωσση πινακίδα στην εξωτερική είσοδο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH005-003.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν: Η δίγλωσση πινακίδα στην εξωτερική είσοδο
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν, εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ (Yeldeğirmen, Kadiköy) φωτ 03. Πινακίδα στα τουρκικά και τα ελληνικά τοποθετημένη στην είσοδο του περίβολου.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Γεώργιος, άγιος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.