Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν: το καμπαναριό στην αυλή (λεπτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH005-005.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν: το καμπαναριό στην αυλή (λεπτ.)
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν, εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ (Yeldeğirmen, Kadiköy) φωτ 05.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Γεώργιος, άγιος.
Καμπαναριό.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.