Άγιος Γεώργιος Γελδεγιρμέν: Επιγραφή του 1972
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH005-009.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος Γελδεγιρμέν: Επιγραφή του 1972
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Γελδεγιρμέν (Yeldeğirmen στη Χαλκηδόνα / Kadıköy), ναός φωτ 09. «ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1972»
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εικοστός αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευεργέτες.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμιοσύνη.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.