Αμπέλι στο Τμήμα Οικονομικών Φυτών του Βοτανικού Κήπου Διομήδη
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_BGARDEN_DIOM_023.JPG
Τίτλος
Αμπέλι στο Τμήμα Οικονομικών Φυτών του Βοτανικού Κήπου Διομήδη
Περιγραφή
Βοτανικός Κήπος Διομήδη, Αττική, φωτ 23. Αμπέλι (Vitis vinifera): Το γένος άμπελος (Vitis) περιλαμβάνει είδη που αναπτύσσονται σε εύκρατες περιοχές. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το αμπέλι ή κλήμα. Το είδος που απαντά στην Ελλάδα προέρχεται μάλλον από τη Δυτική Ασία. Πιστεύεται ότι οι πρώτες καλλιεργημένες ποικιλίες αναπτύχθηκαν στη Μικρά Ασία, αργότερα στην Κρήτη και από κει μεταφέρθηκαν στον ελλαδικό κορμό. Πρόκειται για αναρριχώμενο θάμνο με λεπτά κλαδιά. Ευδοκιμεί σε πολλούς τύπους εδαφών, με την προϋπόθεση να είναι πετρώδη και βαθιά, ενώ καταστρέφεται στα πολύ υγρά εδάφη. Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής του, απαιτεί διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Οι περιοχές με εύκρατο κλίμα ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Παγκοσμίως καλλιεργούνται περισσότερες από 6.500 ποικιλίες αμπελιού.
Χρόνος λήψης
15/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπελοκαλλιέργεια.
Αττική.
Κήπος.
Μεσόγειος.
Οίνος / κρασί.
Φυτά.
Χλωρίδα.