Κόκκας, «Νέστος» Γαιόραμα (Μάιος-Ιούνιος 2001)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κόκκας, «Νέστος» Γαιόραμα (Μάιος-Ιούνιος 2001)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε περιοδικό

Κύρος Κόκκας, «Νέστος. Το ποτάμι της ζωής», Γαιόραμα έτος 8ο, τ. 43 (Ειδικές Εκδόσεις, Αθήνα 2001) σσ. 2-51

Λέξεις - κλειδιά
Βαλκανικά ποτάμια.
Θράκη.
Μακεδονία Ανατολική.
Νέστος ποταμός.
Ξάνθη, Νομός Ξάνθης.
Ποτάμι.
Υδροβιότοπος.
Φυσικό περιβάλλον.