Ψάρεμα στον ποταμό Αράξη / Αράς
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER_BridgeP_072.JPG
Τίτλος
Ψάρεμα στον ποταμό Αράξη / Αράς
Περιγραφή
Ν. Έρζουρουμ, Γέφυρα του Τσομπάν, φωτ 72. Κυριακή, μέρα για ψάρεμα κοντά στη μεσαιωνική γέφυρα.
Δείτε στο Συνοδευτικό Υλικό κι άλλες φωτ
Χρόνος λήψης
28/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αράξης ποταμός / Aras / Erasx / Araz.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Ποτάμι.
Ψαράς, ψαράδες.