Φτιάχνοντας τα δίχτυα στην όχθη του Αράξη
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER_BridgeP_078a.JPG
Τίτλος
Φτιάχνοντας τα δίχτυα στην όχθη του Αράξη
Περιγραφή
Ν. Έρζουρουμ, Γέφυρα του Τσομπάν, φωτ 78α.
Χρόνος λήψης
28/6/2009
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αράξης ποταμός / Aras / Erasx / Araz.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Ποτάμι.
Ψαρική.