Στην πλατεία μπροστά από τον Τσίφτε Μεντρεσέ (το 2009)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER ER_Med01_076.JPG
Τίτλος
Στην πλατεία μπροστά από τον Τσίφτε Μεντρεσέ (το 2009)
Περιγραφή
Έρζουρουμ, Τσίφτε Μιναρέ Μεντρεσέ φωτ 76.
Χρόνος λήψης
28/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έρζουρουμ / Erzurum.
Πρόσωπο, πρόσωπα.