Κυκλικός πύργος και τμήμα της δυτικής οχύρωσης του Κάστρου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_337.JPG
Τίτλος
Κυκλικός πύργος και τμήμα της δυτικής οχύρωσης του Κάστρου
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 337. Ένας από τους κυκλικούς πύργους που προστάτευαν το Κάστρο από τα δυτικά και μπροστά τμήμα της τάφρου που κατασκευάστηκε από τον Μπεκήρ Πασά το 1643-1644. Στον πύργο υπάρχουν εντοιχισμένα ανάγλυφα και αρχαίο οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση (δείτε τις φωτ 338-339).
Χρόνος λήψης
24/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οχυρώσεις.
Πύργος, πύργοι.