Μυτιλήνη: Πύργοι, προμαχώνες και επάλξεις στη νότια πλευρά του Κάστρου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_160.JPG
Τίτλος
Μυτιλήνη: Πύργοι, προμαχώνες και επάλξεις στη νότια πλευρά του Κάστρου
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 160. Τμήμα του οθωμανικού περιτειχίσματος της νότιας πλευράς του Κάστρου, που κατασκευάστηκε τον 17ο αι. Mε την εποπτεία του Καπουδάν Πασά Ebubekir και του Mubaşir Ahmed Ağa, το 1643/44 πραγματοποιήθηκαν έργα ανακαίνισης του Κάστρου που περιλάμβαναν κυρίως ανέγερση νέου τείχους με προμαχώνες, επάλξεις και κανονιοθυρίδες μπροστά από το μεσαιωνικό τείχος. Οι νέες αυτές κατασκευές αφορούσαν όλη την ευπρόσβλητη νότια και τη δυτική πλευρά και κατέληγαν στα θαλάσσια τείχη στα βορειοδυτικά του Κάστρου.
Χρόνος λήψης
25/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οχυρωματική τέχνη.
Οχυρώσεις.
Πύργος, πύργοι.