Τα χορτολίβαδα του Καρς με τα χιλιάδες πρόβατα και τα εκατοντάδες άλογα
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_KA_102.JPG
Τίτλος
Τα χορτολίβαδα του Καρς με τα χιλιάδες πρόβατα και τα εκατοντάδες άλογα
Περιγραφή
Νομός Καρς (Οροπέδιο Αν. Ανατολίας) φωτ 102.
Χρόνος λήψης
27/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολία.
Βοσκοτόπια.
Καρς.