Κοπάδι άλογα στα βοσκοτόπια του Οροπεδίου της Αν. Ανατολίας (Νομός Καρς, το 2009)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_KA_107.JPG
Τίτλος
Κοπάδι άλογα στα βοσκοτόπια του Οροπεδίου της Αν. Ανατολίας (Νομός Καρς, το 2009)
Περιγραφή
Νομός Καρς (Οροπέδιο Αν. Ανατολίας) άλογα φωτ 107. Αλογοτρόφος (εκτός φωτ) επιστρέφει με το κοπάδι του στον ορεινό καταυλισμό του.
Χρόνος λήψης
27/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανατολία.
Βοσκοτόπια.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Καρς.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.