Δυο νεαρά άλογα τρέχουν ελεύθερα στα χορτολίβαδα του Οροπεδίου της Αν. Ανατολίας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_KA_118a.jpg
Τίτλος
Δυο νεαρά άλογα τρέχουν ελεύθερα στα χορτολίβαδα του Οροπεδίου της Αν. Ανατολίας
Περιγραφή
Νομός Καρς (Οροπέδιο Αν. Ανατολίας) άλογα φωτ 118α.
Χρόνος λήψης
27/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανατολία.
Καρς.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.