Βόσπορος: Ψαροκάικα και ψαρόβαρκες (το 1985)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_BOSPH_090.jpg
Τίτλος
Βόσπορος: Ψαροκάικα και ψαρόβαρκες (το 1985)
Περιγραφή
Βόσπορος, φωτ 90.
Χρόνος λήψης
5/1985
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βάρκα.
Βόσπορος.