Ο Βόσπορος, η Ευρώπη και η Ασία
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_BOSPH_093.jpg
Τίτλος
Ο Βόσπορος, η Ευρώπη και η Ασία
Περιγραφή
Βόσπορος, φωτ 93. Πανοραμική θέα από από το Παλάτι Τοπκαπού. Στα αριστερά η ευρωπαϊκή ακτή, στα δεξιά η ασιατική και στο βάθος μόλις διακρίνεται η πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου.
Χρόνος λήψης
3/1990
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόσπορος.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.