Λίγο πριν από την «εκρίζωση» τμήματος αρχαίου τείχους της Θεσσαλονίκης για να θεμελιωθεί υποκατάστημα της Εθνικής
[Εικονογραφικό υλικό]

GM_TH_031.jpg
Τίτλος
Λίγο πριν από την «εκρίζωση» τμήματος αρχαίου τείχους της Θεσσαλονίκης για να θεμελιωθεί υποκατάστημα της Εθνικής
Λεζάντα πρωτοτύπου
Στην πίσω πλευρά: «Εργολαβία Υπ/τος Εθνικής Τραπέζης εν Θεσσαλονίκη. Εκρίζωση παλαιού τείχους τη 23η Δεκεμβρίου 1929»
Πίσω όψη
>>> Δες φωτ 032
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Πρωτότυπο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία του 1929: τμήμα τείχους της Θεσσαλονίκης
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Εικοστός αιώνας.
Θεσσαλονίκη.
Καταστροφή μνημείων.
Λιμάνι.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μεσοπόλεμος.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Οικοδομικά υλικά.
Οχυρώσεις.
Ύστερη Αρχαιότητα.