Άνω Φανάρι το 2007: Ο δικέφαλος αετός στο Μουχλιό (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A001 _058.jpg
Τίτλος
Άνω Φανάρι το 2007: Ο δικέφαλος αετός στο Μουχλιό (κοντινό)
Περιγραφή
Μουχλιό (Παναγία η Μουχλιώτισσα στο Άνω Φανάρι) φωτ 58. Ανάγλυφο το έμβλημα της δυναστείας των Παλαιολόγων διακοσμεί μία από τις εισόδους ενός μικρού παλαιολόγειου μοναστηριού στο Άνω Φανάρι: το περίφημο Μουχλιό είναι το μόνο βυζαντινό εκκλησιαστικό μνημείο που συνέχισε να λειτουργεί ως εκκλησία από το 1453 μέχρι τις ημέρες μας.
Αυτό το ανάγλυφο έγινε στα νεότερα χρόνια, δεν είναι βυζαντινό. Αλλά τοποθετήθηκε στο υπέρθυρο, στον εξωτερικό περίβολο, για να θυμίζει στον εισερχόμενο τη συνέχεια. Ο δικέφαλος εδώ έχει μία ειδική φόρτιση.
Χρόνος λήψης
31/3/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δικέφαλος αετός.
Μουχλιό.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.