Πληροφοριακή πινακίδα για το κτήριο του Τεκέ στο Κάστρο της Μυτιλήνης
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_216.JPG
Τίτλος
Πληροφοριακή πινακίδα για το κτήριο του Τεκέ στο Κάστρο της Μυτιλήνης
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 216. Ο Τεκές (ή Τεκκές) των Δερβίσηδων, κτίσμα του 16ου αι. (πιθανώς στα 1530-1550), βρίσκεται στο Κάτω Κάστρο. Βλ. φωτ 217-224 και Βιβλιογραφία
Χρόνος λήψης
19/10/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Σχέδια, όψεις.
Τεκκές / τεκές.