Άποψη του κεντρικού λιθόστρωτου στο Μεσαίο Κάστρο
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_203.JPG
Τίτλος
Άποψη του κεντρικού λιθόστρωτου στο Μεσαίο Κάστρο
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 203. Διακρίνεται τμήμα από το κεντρικό λιθόστρωτο που ενώνει το Επάνω με το Μεσαίο Κάστρο. Το κτήριο στα δεξιά είναι το συγκρότημα φυλακών του Μουσά-Μπαμπά (17ος αι.) ενώ στο βάθος φαίνεται τμήμα της βόρειας οχύρωσης του Κάστρου.
Χρόνος λήψης
19/10/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.