Κανονιοθυρίδα στα τείχη του Κάστρου της Μυτιλήνης και ο φάρος της Φυκιότρυπας στο βάθος
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_202.JPG
Τίτλος
Κανονιοθυρίδα στα τείχη του Κάστρου της Μυτιλήνης και ο φάρος της Φυκιότρυπας στο βάθος
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 202. Κανονιοθυρίδα στα ανατολικά τείχη του Μεσαίου Κάστρου με θέα στον φάρο της Φυκιότρυπας και στο θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στη Λέσβο και την Τουρκία.
Χρόνος λήψης
25/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Φάρος.