Μυτιλήνη: Το παλαιό καρνάγιο μπροστά στον Πύργο και τα θαλάσσια τείχη του Κάτω Κάστρου (Σαπλιτζά)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_313.JPG
Τίτλος
Μυτιλήνη: Το παλαιό καρνάγιο μπροστά στον Πύργο και τα θαλάσσια τείχη του Κάτω Κάστρου (Σαπλιτζά)
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 313. Σε πρώτο πλάνο: το παλαιό καρνάγιο στον χώρο όπου κάποτε βρισκόταν το βόρειο λιμάνι της πόλης. Πίσω, δεσπόζει ο πολυγωνικός πύργος (της εποχής του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄) στη ΒΔ απόληξη των οχυρώσεων του Κάτω Κάστρου και στο βάθος: γενική άποψη του Μεσαίου Κάστρου πάνω στον λόφο.
Χρόνος λήψης
24/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Βάρκα.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Πύργος, πύργοι.