Τα θαλάσσια τείχη του Κάτω Κάστρου συναντούν τα κύματα του Ανατολικού Αιγαίου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_310.JPG
Τίτλος
Τα θαλάσσια τείχη του Κάτω Κάστρου συναντούν τα κύματα του Ανατολικού Αιγαίου
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 310. Τμήμα από τα βόρεια θαλάσσια τείχη του Κάτω Κάστρου. Στο βάθος διακρίνεται ένας κατακρηνισμένος κυκλικός πύργος της Οθωμανικής περιόδου στο ΒΑ άκρο της οχύρωσης. Σε πρώτο πλάνο (δεξιά) τμήμα από το μεταπύργιο διάστημα που συνέδεε τον κατακρηνισμένο πύργο με τον επιθαλάσσιο πολυγωνικό πύργο στα ΒΔ του Κάτω Κάστρου. Το τμήμα αυτό του Κάτω Κάστρου, γνωστό και ως Σαπλιτζά, με τα θαλάσσια τείχη χτίστηκε (το 1501) την περίοδο της διακυβέρνησης του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ (1481-1512).
Χρόνος λήψης
25/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μπαγιαζίτ Β΄ / Βαγιαζίτ Β΄, σουλτάνος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οχυρώσεις.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Πύργος, πύργοι.