Άβδηρα: Αρχαιολογικός χώρος
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_X_ABD_014.jpg
Τίτλος
Άβδηρα: Αρχαιολογικός χώρος
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων (Νομός Ξάνθης), φωτ 14.
Χρόνος λήψης
15/6/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άβδηρα.
Αιγαιακή Θράκη.
Αρχαιότητες.
Δυτική Θράκη.