Στον κήπο της Αγίας Παρασκευής: Μαρμάρινο πηγάδι με επιγραφή (δεκαετία 1830)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D006 _049.jpg
Τίτλος
Στον κήπο της Αγίας Παρασκευής: Μαρμάρινο πηγάδι με επιγραφή (δεκαετία 1830)
Περιγραφή
Αγία Παρασκευή Χάσκιοϊ φωτ 49. Στο σώμα του πηγαδιού:
ΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 183 [4;] / Η ΠΗΓΗ ΑΥΤΗ ΕΚΤΙΣΘΗ ΔΙΑ / ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ / ΤΟΥ ΒΛΑΤΖΗ ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΥΝ / ΔΡΑΜΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΑΥΤΗ ΚΑΙ / ΤΟΥ ΡΑΛΗ ΔΟΥΒΑΡΤΖΗ
Χρόνος λήψης
31/3/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μάρμαρο.
Νερό.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χάσκιοϊ / Hasköy.