Όσιος Συμεών ο Στυλίτης ο Πρεσβύτερος, τοιχογραφία στο καθολικό της Μονής της Αγ. Σοφίας Τραπεζούντας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_BYZl_SOPHIAb_091.jpg
Τίτλος
Όσιος Συμεών ο Στυλίτης ο Πρεσβύτερος, τοιχογραφία στο καθολικό της Μονής της Αγ. Σοφίας Τραπεζούντας
Περιγραφή
Τραπεζούντα, η αυτοκρατορική Μονή της Αγίας Σοφίας ναός φωτ 91. Τοιχογραφία πάνω από τη βόρεια (= αριστερά) είσοδο του ναού, τη θύρα προς τη θάλασσα. Ο Στυλίτης, ο επιλεγόμενος και Παλαιός, απεικονίζεται μέσα στο στυλιζαρισμένο κουβούκλιο όπου έζησε στην κορυφή του στύλου. Κρατά Σταυρό στο δεξί χέρι και έχει σηκωμένο το αριστερό στο ύψος της καρδιάς σε ένδειξη χαιρετισμού. Επιγραφή «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΕΝ Τῌ ΜΑΝΔΡΑ». Κατά μία εκδοχή, Μάνδρα ήταν η πρώτη μονή στην οποία μόνασε επί δέκα χρόνια, πριν επιδοθεί στην σκληρότατη άσκηση –την πιο ακραία μορφή του ασκητισμού. Κατά άλλη εκδοχή (την οποία υποστηρίζει μεταξύ άλλων και ο Φώτης Κόντογλου), Μάνδρα ονομάζονταν τα παραπήγματα που κατασκεύασαν οι πιστοί γύρω από τον στύλο για να παρακολουθούν τον «άνθρωπο που συνομιλούσε με τον Θεό».
Κάτω από τον πρώτο Στυλίτη (σε αντίστροφη κατεύθυνση που ακολουθεί τη φορά της καμάρας) απεικονίζεται και ο όσιος Συμεών ο Νέος. Διακρίνεται το φωτοστέφανό του.
Χρόνος λήψης
15/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Συμεών ο Στυλίτης.
Τοιχογραφία.
Τραπεζούντα.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.