Ο πύργος στην αυτοκρατορική Μονή της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_BYZl_SOPHIAa_006.jpg
Τίτλος
Ο πύργος στην αυτοκρατορική Μονή της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας
Περιγραφή
Τραπεζούντα, η αυτοκρατορική Μονή της Αγίας Σοφίας φωτ 06. Ο τετραώροφος πύργος δυτικά του ναού λειτούργησε ως θαλασσινό παρατηρητήριο ή και αστεροσκοπείο, αλλά και ως κωδωνοστάσιο. Οι τοιχογραφίες του έγιναν στα 1443, αλλά το μνημείο δεν είναι επισκέψιμο.
Χρόνος λήψης
15/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Τραπεζούντα.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.