Παναγία η Χρυσοκέφαλος / Fatih Camii, ο μητροπολιτικός ναός της βυζαντινής Τραπεζούντας (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_BYZl_PCHRYS_011.jpg
Τίτλος
Παναγία η Χρυσοκέφαλος / Fatih Camii, ο μητροπολιτικός ναός της βυζαντινής Τραπεζούντας (το 2003)
Περιγραφή
Τραπεζούντα φωτ 11. Η βυζαντινή Παναγία η Χρυσοκέφαλος (σήμερα Φατίχ, Ορτά ή και Μπουγιούκ Τζαμί) στην περιοχή Ορτάχισαρ (το Μεσόκαστορ της βυζαντινής πόλης). Ο τρούλος της Χρυσοκεφάλου (εξωτ.) και το ΒΔ τμήμα του ανακαινισμένου κτίσματος με νεότερες προεκτάσεις. Εντοιχισμένα γύρω από τον φεγγίτη: μερικά από τα βυζαντινά ανάγλυφα που διακοσμούσαν τους εξωτερικούς τοίχους.
Χρόνος λήψης
15/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Τραπεζούντα.