Στην Ίμερα του Αν. Πόντου (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_G_IMERA_001.jpg
Τίτλος
Στην Ίμερα του Αν. Πόντου (το 2003)
Περιγραφή
Ίμερα / σήμερα Olucak Köyü (στον Νομό Αργυρουπόλεως / Gümüşhane ili) φωτ 01. Στην είσοδο του οικισμού, δίπλα στον δρόμο: ένα πέτρινο κτίσμα με εξωτερικές ψευδοκαμάρες που στεφανώνουν τα μικρά παράθυρα (προφανώς μία παλαιά εκκλησία σε δεύτερη χρήση, τώρα θλιβερό ερείπιο).
Χρόνος λήψης
16/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Χαλδία, επαρχία.