Ίμερα του Αν. Πόντου: η ανατολική όψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_G_IMERA_007.jpg
Τίτλος
Ίμερα του Αν. Πόντου: η ανατολική όψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (το 2003)
Περιγραφή
Ίμερα / σήμερα Olucak Köyü (στον Νομό Αργυρουπόλεως / Gümüşhane ili) φωτ 07. Το Ιερό και ο χαρακτηριστικός οκτάπλευρος τρούλος του καθολικού της Μονής του Αγ. Ιωάννη.
Χρόνος λήψης
16/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Μοναστήρια.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Χαλδία, επαρχία.