Ανεβαίνοντας από το δασικό μονοπάτι προς την ανακαινισμένη Μονή Σουμελά (Μάιος 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMa_032.jpg
Τίτλος
Ανεβαίνοντας από το δασικό μονοπάτι προς την ανακαινισμένη Μονή Σουμελά (Μάιος 2003)
Περιγραφή
Ανατολικός Πόντος, Ποντικές Άλπεις, όρος Μελά (νότια της Τραπεζούντας) φωτ 32.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Δάση.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.