Τα ανακαινισμένα εξωτερικά κτίσματα πριν από τον πυλώνα της Μονής Σουμελά (2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMb_014.jpg
Τίτλος
Τα ανακαινισμένα εξωτερικά κτίσματα πριν από τον πυλώνα της Μονής Σουμελά (2003)
Περιγραφή
Μονή Σουμελά (μετά την αναστήλωση-ανακαίνιση), Αν. Πόντος φωτ 14. Τα πέτρινα σκαλοπάτια που καταλήγουν στη λίθινη κλίμακα με τα 64 σκαλοπάτια, που αντικατέστησε το 1864 την ξύλινη σκάλα, που οδηγούσε ψηλά στον πυλώνα της εισόδου, και τέσσερις από τις οκτώ καμάρες του Υδραγωγείου, το οποίο κτίστηκε κι αυτό το 1864 στην τελευταία μεγάλη ανοικοδόμηση του μοναστικού συγκροτήματος.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Υδραγωγείο.