Προς Κρώμνα: Δρόμος υπό κατασκευή!
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_G_KROM_001a.jpg
Τίτλος
Προς Κρώμνα: Δρόμος υπό κατασκευή!
Περιγραφή
Κρώμνη / Κρώμνα (σήμερα Bulutlu yayla / Krom) στον Νομό Αργυρουπόλεως / Gümüşhane ili, φωτ 01α. Το πούλμαν της πανοραμικής ομάδας αγκομαχάει, παρόλο που έχουμε βγει και το ακολουθούμε πεζή.
Χρόνος λήψης
16/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Χαλδία, επαρχία.